Aantal rookvrije omgevingen groeit gestaag

Maar liefst 69 gemeenten en organisaties in België behaalden in 2019 het Generatie Rookvrij-label. Hiermee zetten ze een belangrijke stap in het streven naar een rookvrije generatie. Maar dat is niet alles: drie van de tien maatregelen uit het memorandum van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving maken sinds het afgelopen jaar deel uit van het antitabaksbeleid.

Volgens het principe ‘Generatie Rookvrij’ zou elk kind geboren vanaf 2019 rookvrij moeten kunnen opgroeien. In 2019 werden al heel wat stappen gezet om dat waar te maken. Zo zijn er nu in totaal al 88 gemeenten en organisaties met het Generatie Rookvrij-label. In totaal zijn er in die gemeenten maar liefst 244 speelterreinen en 48 sportterreinen rookvrij gemaakt. Nog eens 40 gemeenten zijn volop bezig met het uitwerken van een rookvrij beleid.  

Neutrale pakjes en verhoging minimumleeftijd

De maatregel met de grootste impact is de invoering van de neutrale sigarettenpakjes. De aanpak van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wierp daarin haar vruchten af. Ook de verhoging van de leeftijd voor het kopen van tabak tot 18 jaar is een belangrijke wijziging. Hierdoor wordt de leeftijd waarop jongeren beginnen met roken, opgetrokken tot een levensfase waarin ze doorgaans minder experimenteergedrag vertonen.

Roken in de auto

In navolging van enkele andere Europese landen, is het nu ook in België verboden om te roken in de auto als er kinderen bij zijn. Kinderen worden in een auto aan veel hogere concentraties kankerverwekkende stoffen bloot­gesteld dan in huis. Uit de jaarlijkse rookenquête van de Stichting tegen Kanker en Ipsos bleek dat zelfs 84% van de rokers zich achter deze maatregel schaarde.

In het eerste jaarverslag van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving krijg je een uitgebreider overzicht van wat de alliantie samen met haar partners heeft kunnen bereiken.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen