Charter biedt 65-plussers leidraad om risico op corona in te schatten

De leeftijdsgrens van 65 jaar is vaak het ijkpunt bij coronamaatregelen. Hierop komen vaak opmerkingen, omdat dit 65-plussers vereenzelvigt met een kwetsbare doelgroep. Met het nieuwe charter 'Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving?' wil Vlaams minister van Welzijn - Wouter Beke hier nuance in brengen. Niet de leeftijd is bepalend, wel een kwetsbare gezondheid maakt of men tot de risicogroep behoort.

Het charter, dat Wouter Beke schreef in overleg met onder meer de Vlaamse Ouderenraad, GEES-voorzitter Erika Vlieghe en het Vlaams Mantelzorgplatform, biedt een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Wouter Beke, Vlaams minister: “Veel 65-plussers zetten zich met hart en ziel in voor anderen. Of dat nu gaat over vrijwilligerswerk of hulp aan familie, de steun die ze geven is onmisbaar. In deze coronatijden is dat allemaal minder evident. Er leven ook veel vragen over wat nu juist mag, soms leidt dat zelfs tot begrijpelijke frustratie. Ik ben heel blij dat we met vele partners erin geslaagd zijn dit charter op te stellen, waarmee we mensen de kans geven hun engagement opnieuw op te nemen in een veilig kader.”

Persoonlijke risico-inschatting

Bij de uitwerking van dit charter voor ouderen is bewust gekozen om af te stappen van een algemene leeftijdsgrens voor het bepalen van wat voor wie veilig is.

Twee elementen zijn voortaan belangrijk:

  • de persoonlijke gezondheid
  • het risicogehalte van de specifieke activiteit

Elke oudere kan een persoonlijke risico-inschatting maken van beide elementen en zo weloverwogen keuzes maken.

Drie principes

In het charter worden 3 principes naar voor geschoven:

  • Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen
  • Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint
  • Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit

Aan de hand van een tabel en een beslissingsboom kunnen 65-plussers een inschatting maken. Bij elke vorm van onzekerheid of onduidelijkheid, wordt geadviseerd om de huisarts te consulteren vooraleer opnieuw actief deel te nemen aan sociale activiteiten.

Je kan het charter hier downloaden.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen