Corona - informatie voor kwetsbare groepen

De meest kwetsbaren ondersteunen

Mensen die het moeilijk hebben, daarvoor is deze situatie nog een grotere uitdaging. Hoe kan je hen ondersteunen?

  • Dit dossier geeft proactief advies met 9 aanbevelingen om te communiceren met jongeren, mensen met een migratieachtergrond en mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties (bron: Vlaams Insituut Gezond Leven, 2020).

  • Informeren: Niet iedereen laat zich informeren door dezelfde kanalen. Gebruik dus verschillende communicatiekanalen om alle burgers te bereiken. Communiceer ook via socio-culturele organisaties, geloofsgemeenschappen, via belangrijke sleutelfiguren en gebruik de vertaalde infofiches. Zorg dat de informatie eenvoudig en duidelijk is en gebruik pictogrammen. Alle nuttige materialen én vertalingen vind je hier.

  • Blijf basisnoden vervullen. Blijf bijvoorbeeld voedselbedeling organiseren. Ga op zoek naar alternatieven zoals het brengen van pakketten aan huis. Stel schuldaflossing uit en bekijk of het leefgeld van iemand in schuldbemiddeling toereikend blijft. Ga aan de slag met de aanbevelingen van armoedeorganisaties. De kloof tussen kansrijke en kansarme kinderen wordt snel groter tijdens deze crisis. Lees hoe je kan inzetten op onderwijskansen

  • Dicht op elkaar moeten leven kan de stress in een gezin doen oplopen. Chatten en bellen kan via www.tele-onthaal.be. Kinderen en jongeren kunnen terecht op www.nupraatikerover.be van de vertrouwenscentra kindermishandeling. Maak deze kanalen mee bekend via je maatschappelijk werkers. Zij hebben meer zicht op de gezinnen waar de spanning nu te groot kan worden. 

  • Sam vzw lijstte een heleboel initiatieven en tips op om kwetsbare mensen te blijven bereiken in tijden van Corona.
  • Het coronavirus en de gevolgen daarvan hebben een zware impact op het jeugdwerk. De Ambrassade bundelt daarom nuttige info en vaak gestelde vragen. Via het platform WAT WAT kan je zelf jongeren informeren en toeleiden naar advies of hulp. 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen