Erkenningsprocedure Logo’s gestart: dit kan jij doen als partner

Mogelijk krijg je als partner van het Logo een brief of mail over de verlenging van onze erkenning. De nieuwe erkenningsperiode voor de 15 Logo’s in Vlaanderen en Brussel gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2027.

De huidige erkenningen, die gelden als een voorwaarde voor subsidiëring van de Logo’s, lopen ten einde op 31 december 2021. Daarom dient een verlenging zich aan.

Verlenging van de erkenning

De decretale basis van de Logo's is enerzijds het preventiedecreet van 23 november 2003 en anderzijds het Besluit van de Vlaamse Regering over de Vlaamse Logo’s van 30 januari 2009. Dat besluit bepaalt dat de Vlaamse overheid de Logo’s telkens erkent voor een periode van 6 jaar. Eind dit jaar loopt onze erkenningsperiode af en moet onze erkenning dus verlengd worden.

Voor de volgende erkenningsperiode zullen alle Logo’s tegen 30 juni 2021 een dossier indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Zoals het besluit voorschrijft, dient een nieuwe erkenning van de Logo’s te gebeuren door minimaal 50% van de prioritaire partners.

Wat kan jij doen als partner?

Alle Logo’s schrijven elk apart de partners uit hun respectievelijke werkingsgebied aan. Mogelijk kreeg of krijg jij als prioritaire partner dus ook zo’n brief of mail. In de brief of mail wordt gevraagd de erkenning te verlenen aan jouw Logo of aan meerdere Logo’s waarmee je samenwerkt.

Ben je actief bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk of een consultatiebureau van Kind en Gezin?  Dan ontvang je een brief of mail van AOL (Algemene Ondersteuning Logo’s) met de vraag om erkenning te verlenen aan alle Logo’s in Vlaanderen en Brussel.

Het volstaat om de brief ondertekend terug te bezorgen. Dat kan per post of via mail met het ingescande ondertekende document in bijlage.

Prioritaire partners

De prioritaire partners van de Logo’s zijn:

  • Centra voor Leerlingenbegeleiding
  • Ziekenfondsen
  • Huisartsenkringen
  • Lokale besturen
  • Consultatiebureaus Kind en Gezin
  • Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk

Hiermee erkent de Vlaamse Regering de werking van lokale partners op het vlak van gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen