Educatief materiaal: Geestje Gezond – box

Er is een box ‘Geestje Gezond’ voor het kleuteronderwijs en een box ‘Geestje Gezond’ voor het lager onderwijs. Elke box bevat een handleiding voor de leerkracht en een selectie van spelletjes, lespakketten, boeken om te werken rond geestelijke gezondheid bij kinderen.


Materiaalbox voor kleuters

 


Materiaalbox voor lager onderwijs

Waarom?

Er wordt algemeen aangenomen dat leerlingen die zich goed voelen op school, optimaal gebruik maken van hun leer- en groeikansen. Dit draagt op zijn beurt bij tot de ontwikkeling van een positief evenwichtig zelfbeeld. Een goede schoolcarrière vormt de onderbouw van een volwassenheid met betere garanties op zelfontplooiing, zelfrealisatie en een goede levenskwaliteit. Het is duidelijk dat de school een belangrijke impact heeft op de psychosociale ontwikkeling van de leerlingen, op het zelfbeeld en het vermogen om duurzame relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten en volwassenen. Het is dan ook belangrijk sociale vaardigheden aan te leren en te werken aan het algemeen welbevinden van kinderen in de lagere school. Twee cruciale factoren om sterk in het leven te kunnen staan.

Wil je reeds een kijkje nemen in de handleiding?

Handleiding Basisonderwijs

Handleiding Kleuteronderwijs

Praktisch

Er zijn 2 boxen. 1 voor kleuters en 1 voor basisonderwijs. Je kan de boxen gratis ontlenen bij het Logo mits betaling van een waarborg. De ontleentermijn is 2 weken. Contacteer het Logo om te horen of jouw voorkeurdata nog vrij zijn. Vermeld duidelijk welke box je wil.

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen