Deel jouw ervaring voor onderzoek naar roken in het bijzijn van kinderen

Gedwongen meeroken houdt enorme risico’s in en kinderen zijn kwetsbaar. Maar het is moeilijk om de groep ouders die nog rookt in huis te bereiken en sensibiliseren. Daarom voert het Vlaams Instituut Gezond Leven een onderzoek uit bij organisaties en mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komen met de problematiek van het binnen roken. 

Hoewel uit beschikbare cijfers blijkt dat het aantal (jonge) ouders dat in huis rookt stelselmatig daalt, blijven sommige ouders binnen roken. Daardoor zitten er naar schatting nog steeds elke dag 29.000 kinderen thuis in tabaksrook. Kom op tegen Kanker verspreidde hierover vorige week een persbericht naar aanleiding van een nieuw onderzoek.

Het doel van het aanvullende onderzoek van Gezond Leven is nagaan hoe we in de toekomst organisaties en medewerkers in het veld kunnen ondersteunen om deze problematiek bespreekbaar te maken bij ouders. En hoe we op termijn stappen vooruit kunnen zetten: waarmee rekening houden, welke randvoorwaarden zijn er, hoe pakken we het best aan? 

Jouw mening is belangrijk

Kom jij in jouw professionele activiteit met ouders in contact die in huis roken? Dan is jouw mening hierover dan uitermate relevant en belangrijk. Daarom nodigen we je graag uit voor:

  • één van onze groepsgesprekken 
  • of voor een telefonisch gesprek  

Om op die manier verder in te gaan op het onderwerp. Het groepsgesprek (focusgroep) duurt 2 uur, het telefonisch gesprek een half uur.

Interesse om deel te nemen en jouw ervaringen te delen? Neem contact op met Stefaan Hendrickx van Gezond Leven.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen