Gloednieuw preventieplatform pleit voor gezonde leefstijl als extra coronamaatregel

De nood om te investeren in gezondheidsbevordering en ziektepreventie was nooit eerder zo groot. De Vlaamse Logo’s en een 15-tal toonaangevende experten namen daarom het initiatief om een preventieplatform op te starten.

Het gloednieuwe preventieplatform streeft naar een verhoogde aandacht en investering voor gezondheidsbevordering & ziektepreventie in alle sectoren, op alle beleidsniveaus en in alle beleidsdomeinen (Health in all Policies).

Pleiten voor een gezonde leefstijl als extra coronabasismaatregel, zowel bij de GEMS als bij alle overheden, vormt alvast ons eerste wapenfeit. Een gezonde leefstijl zorgt immers voor een verbeterde afweer, wat de vatbaarheid voor infecties verkleint.

Gezondheidsdoelstellingen

Wij roepen de hogere overheden in ons land ook op om dringend werk te maken van een Interfederaal Preventieakkoord, met concrete & ambitieuze gezondheidsdoelstellingen en bilaterale afspraken en financieringsmechanismen met de gemeenschappen en lokale overheden.

Wil je graag weten wie momenteel deel uitmaakt van het preventieplatform? En wat onze drijfveren en wensen zijn? Je ontdekt het in dit opiniestuk. Kan je je helemaal vinden in deze oproep? Aarzel dan niet om het opiniestuk te delen.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen