HPV-vaccinatie ook voor jongens

Vlaanderen trekt extra geld uit om vaccins aan te kopen voor de inenting van jongens tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) vanaf volgend schooljaar. Eerder dit jaar werd bij de begrotingscontrole al extra geld voorzien voor een verbeterde versie van het vaccin voor meisjes waardoor een inenting beschermt tegen 90% van de types die baarmoederhalskanker uitlokken.

Op basis van het laatste advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat ook bij jongens, dankzij het vaccin, aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden. Er kwam recent steeds meer bewijs dat door vaccinatie van HPV ook andere kankers zoals penis-, hoofd- en nekkankers die ook bij jongens voorkomen, vermeden kunnen worden.

Gratis ter beschikking gesteld vaccin

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan we over tot het gratis ter beschikking stellen van deze vaccins voor jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. De ouders en de kinderen worden hierover geïnformeerd via de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) aan het begin van het schooljaar en zullen, zoals bij elke vaccinatie, hun toestemming moeten verlenen voor de vaccinatie.”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “Een vaccinatie bij het CLB is een leermoment voor vele jongeren waar ze stilstaan bij de ontwikkeling van hun lichaam. Naast deze inenting ter preventie van baarmoederhalskanker, penis- en hoofd/nekkanker worden leerlingen tijdens hun schoolloopbaan ook gevaccineerd tegen polio, difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, bof en rubella.”

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen