Ma07Dec

Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheidszorg

Hotel le Plaza Brussel
Adolphe Maxlaan 115/126
1000 Brussel

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van BelgiĆ« staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren en hun context centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad ging in september 2019 een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus: micro (cliĆ«nt), meso (organisatie en netwerk), en macro (beleid).

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu plande oorspronkelijk op 29 mei 2020 een kick-off met een programma om tegemoet te komen aan de noden uit de sector. Omwille van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die daaruit voortvloeien, wordt de kick-off verplaatst naar 7 december 2020. Op die manier stellen de organisatoren alles in het werk om een veilig verloop van dit evenement te garanderen.

De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze dag. Nationale en internationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan. Deze kick-off richt zich tot alle mensen in de sector van geestelijke gezondheidszorg die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context.

Meer info vind je hier.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen