Nieuw: spelenderwijs leren over gezonde lucht met De Binnenluchtbrigade

Wil je met je leerlingen van het basisonderwijs werken aan gezondere lucht in de klas? Ontleen dan gratis het nieuw educatief pakket ‘De Binnenluchtbrigade’, dat je rechtstreeks op school laat leveren. De Binnenluchtbrigade vervangt het lespakket Lekker Fris.

De coronapandemie heeft ons geleerd dat genoeg ventileren en verluchten enorm belangrijk is tegen de verspreiding van virussen. Ventileren we niet genoeg, dan komen er te veel virussen en andere deeltjes in de binnenlucht. In de klas zijn er ook nog heel wat andere bronnen van vervuiling. Denk maar aan knutselmaterialen (vb. stiften, lijm, verf), schoonmaakmiddelen, meubelen, stof en vocht, en zelfs wijzelf.

Gezondere lucht in de klas helpt kinderen en leerkrachten niet alleen minder snel ziek te worden, maar ook aandachtiger te blijven.

Strijden tegen vervuilde binnenlucht

Het nieuwe spel “De Binnenluchtbrigade” is ontwikkeld voor leerlingen uit de drie graden van het basisonderwijs. Het daagt leerlingen uit om in kleine teams de strijd aan te gaan tegen vervuilde binnenlucht. Aan de hand van leuke vragen en opdrachtjes maken ze samen de lucht in de school en de klas weer gezonder.

Lees hier meer over project ‘De Binnenluchtbrigade’.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen