Din21Maa
Din05Dec

Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen'

Wil jij graag expert worden in valpreventie bij ouderen?

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Een val heeft vaak meerdere gevolgen, zowel fysiek (zoals fracturen en hoofdtrauma’s) als psychosociaal (zoals valangst, sociale isolatie en depressie). Dit alles leidt tot hoge kosten, zowel voor de oudere als voor de maatschappij. Een goede kennis en vaardigheden omtrent diverse preventiemaatregelen en implementatiestrategieën zijn nodig om het aantal valincidenten en valletsels in de praktijk te verminderen.

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2023 de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’. De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden, de deelnemers evidence- based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

Meer info

Inschrijven

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen