Oproep ‘Samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’

De Vlaamse Regering kende een subsidie toe aan de VVSG voor het organiseren van lokale preventieprojecten. De projecten moeten zich richten op het verminderen van sociale gezondheidsongelijkheid en moeten elk op hun manier inspirerend zijn voor wat lokale besturen kunnen betekenen in de aanpak van sociale gezondheidsongelijkheid. Door in te tekenen op de projectoproep ‘samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’ kunnen lokale besturen financiële ondersteuning aanvragen voor een project dat kwetsbare groepen helpt om deel te nemen aan preventieve gezondheidsinitiatieven.

Deze subsidie bedraagt minimum 170 000 € en maximum 230 000 € voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 september 2021.

Interesse om een project in te dienen? De oproep en het sjabloon voor de projectaanvraag vind je op de website van de VVSG  Indienen kan ten laatste op 15 september 2019. Voor vragen kan je terecht via mail socialegezondheidsongelijkheid.verminderen@vvsg.be of telefonisch op het nummer 02 211 55 48 bij Gorik Zelderloo.

 

Subsidie voor lokale besturen
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen