Oproep lokale gezondheidsenquête

Steden en gemeenten krijgen vanaf dit jaar de kans om een lokale gezondheidsenquête te organiseren. Het is een van de maatregelen waarmee de Vlaamse overheid lokale besturen wil betrekken bij het sensibiliseren rond gezondheid.

Gemeenten zullen via de lokale gezondheidsenquête informatie krijgen over onder meer mentale gezondheid, alcoholgebruik, rookgedrag, voeding en beweging. Met de verkregen data kunnen ze problemen op gezondheidsvlak detecteren en prioriteiten stellen in het lokale gezondheidsbeleid.

In samenwerking met het wetenschappelijk instituut Sciensano werd een globaal instrument ontwikkeld dat kant-en-klaar aangeboden wordt. Kiest een gemeente ervoor om de gezondheidsenquête te organiseren, dan ontvangt ze een draaiboek waarin alle stappen worden uitgelegd. De Logo’s ondersteunen de gemeenten bij de uitwerking van de enquête.

Alle Vlaamse steden en gemeenten ontvangen een oproep waarin het opzet en de werking van de enquête beschreven staat. Gemeenten die een lokale gezondheidsenquête willen organiseren, kunnen zich inschrijven via het Logo.

Meer info over de lokale gezondheidsenquête vind je hier.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen