Projectoproep Generatie Veerkracht

Kinderen en jongeren die in een maatschappelijk kwetsbare situatie opgroeien, worden extra getroffen door de coronamaatregelen. Velen onder hen hebben niet voldoende mogelijkheden om tijdens de huidige crisis hun vrije tijd zinvol of veilig in te vullen. De overheid lanceert daarom een projectoproep met als doel om deze kinderen en jongeren opnieuw te connecteren met de buurt en de samenleving.

Heel wat maatschappelijk kwetsbare kinderen dreigen vandaag steeds meer geïsoleerd te geraken. Denk maar aan kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, in een traject van hulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie, of kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen.

Perspectief bieden

De projectoproep ‘Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving’ doet een beroep op cultuur-, jeugd-, sport- en welzijnsorganisaties om deze kinderen en jongeren veerkracht en perspectief te bieden. Dit met activiteiten en ondersteuning in een context die aangepast is aan de coronamaatregelen.

Werkt jouw organisatie met kinderen en jongeren die in een maatschappelijk kwetsbare situatie opgroeien? Staat je werking onder druk of speel je in op nieuwe noden? Dan kun je tot uiterlijk 22 mei een subsidieaanvraag indienen binnen de projectoproep ‘Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving’. Per project wordt maximaal 100.000 euro toegekend.

Welke activiteiten?

Deze projectoproep heeft betrekking op het vrijetijdsaanbod. Het kan gaan om digitale of fysieke activiteiten rond jeugd, sport, cultuur en welzijn. 

Voor meer info over de beoordelingscriteria en de aard van de activiteiten die worden ondersteund, kan je terecht op de website Jeugd van de Vlaamse overheid.

Procedure 

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 22 mei 2020

Deze projectoproep kadert in Generatie Veerkracht, het actieplan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona.

>> Klik hier voor meer info en het indienen van een projectvoorstel.

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen