Serious game Silver versterkt geestelijke gezondheid bij jongeren

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) lanceert de serious game Silver om preventief te werken rond geestelijke gezondheid bij jongeren tussen 12 en 16 jaar. Ze doen dit met steun van de Vlaamse Regering en in opdracht van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Met de game wil het VLESP een bijdrage leveren aan de universele preventie van suïcidaal gedrag bij jongeren.

Silver kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, want zelfdoding is nog steeds een zware problematiek in Vlaanderen. Zo is suïcide de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 19 jaar. In die leeftijdscategorie worden bovendien heel wat suïcidepogingen ondernomen.

Hoe kan Silver geïmplementeerd worden?

Met Silver wordt een gevoelig onderwerp behandeld. De game zal verspreid worden binnen de schoolcontext om jongeren optimaal te bereiken en een goede impact na te streven. Dit gebeurt aan de hand van vormingen en een educatief pakket.

Wetenschappelijke basis voor Silver

De inhoud van Silver is gebaseerd op de cognitieve gedragspsychologie. Het effect van Silver op het mentaal welzijn van jongeren werd daarbij onderzocht aan de hand van een effectiviteitsstudie. De resultaten van de studie zijn veelbelovend: jongeren worden door het spelen van Silver beter in het herkennen, benoemen en begrijpen van hun emoties. Daarnaast begrijpen ze ook beter hoe anderen denken en voelen. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende speeltijd nodig is om dit beoogde effect te verkrijgen.

Meer informatie over Silver

Bekijk de website www.silvergame.be voor meer informatie. Je vindt er ook de link naar het educatief pakket terug.

Serious game Silver
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen