Educatief materiaal: CO2-meter

CO2 (koolstofdioxide) is een ongevaarlijke stof die we uitademen. In ruimtes met groepen mensen kunnen we deze stof gebruiken als indicator voor de ventilatiegraad van de ruimte. Een groen, oranje en rood lichtje tonen welke actie je best onderneemt om de ruimte optimaal te ventileren.

Het Logo heeft visuele materialen over ventileren die je gratis kan gebruiken. 

Wil je als school aan de slag rond luchtkwaliteit? Gebruik onze educatieve pakketten De Binnenluchtbrigade (basis) en Air@school (secundair).
 

Voor wie? 

Leerkrachten, leerlingen, kinderbegeleidsters en kinderen in de kinderopvang of andere lokale organisaties.
 

Wie kan de CO2-meter bestellen? 

Onderwijs, lokale besturen, kinderopvanginitiatieven, woonzorgcentra, zorgactoren …
 

Waarom? 

Een goed geventileerde ruimte verlaagt de overdacht van ziektes onder de gebruikers van de ruimte zoals COVID-19, maar ook andere vervuilende stoffen dalen en zorgt voor voldoende zuurstof in de ruimte. Dit merken gebruikers in hun welzijn. Ze zijn aandachtiger en hebben minder gezondheidsklachten zoals hoofdpijn.

← Vorige

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen