De 15 Vlaamse Logo’s zijn netwerken van lokale partners verspreid over heel Vlaanderen. Elk Logo wordt ondersteund door een enthousiast team van gezondheidsbevorderaars.

Als regionale netwerkorganisatie motiveren, adviseren en ondersteunen we onze partners bij het streven naar gezondheidswinst voor de bevolking. Dat doen we in opdracht van de Vlaamse overheid en met veel goesting voor gezonde acties.

De gezonde keuze zou de standaardkeuze moeten zijn. Of nog beter: geen keuze, maar een alledaagse realiteit. De Vlaamse Logo’s maken een goede gezondheid tastbaar, haalbaar en helemaal vanzelfsprekend.

 

Om onze werking rond Gezonde Publieke Ruimte (GPR) te versterken zoeken we voor de 15 Vlaamse Logo’s (Logo-overkoepelend):
 

2 thematische medische milieukundigen ondersteuning Gezonde Publieke Ruimte...

Logo Dender vzw maakt van de gezonde keuze de meest evidente keuze voor iedereen. We geloven in het menselijke en maatschappelijke belang van gezondheid en geven als netwerkorganisatie mee een gezicht aan het preventieve gezondheidsbeleid van de Vlaamse overheid in de regio. Om de gezondheid van de burgers te verbeteren, werken we via lokale partners aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie met behulp van wetenschappelijk onderbouwde methodieken. We vertalen de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en het thema Gezondheid en Milieu op een duurzame manier naar een lokaal en regionaal beleid.

 

...

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen