Nieuws

Preventiebeleid rond kanker werpt zijn vruchten af
De bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn kwaliteitsvol, maar extra inspanningen zijn nodig om de deelnames te verhogen. Dat blijkt uit het jaarrapport 2020 van het Centrum voor Kankeropsporing.
WHO vernieuwt aanbevelingen voor beweging, Vlaamse vertaalslag volgt begin 2021
De WHO brengt nieuwe aanbevelingen uit voor beweging en sedentair gedrag. Onder impuls van het Vlaams Instituut Gezond Leven maakt een expertengroep de vertaalslag voor Vlaanderen.
Nieuwe tool berekent gezondheidseffecten van geluidshinder en luchtverontreiniging
De Environment Health Impact Simulator (E-HIS) berekent en visualiseert de verwachte ziektelast ten gevolge van milieublootstelling aan geluidshinder en luchtverontreiniging.

In de kijker

Communiceren en inspireren in tijden van corona

Ingrijpende maatregelen zijn overal van kracht om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, met aanzienlijke impact op het dagelijkse leven, maar ook op de publieke dienstverlening. 

Via onderstaande links (klik op de afbeeldingen) vind je betrouwbare informatie, materialen, inspiratie en tips, die je kan gebruiken in de communicatie naar de doelgroepen van jouw...

Kalender

Din15Sep
Motiveer de risicogroepen en gezondheidswerkers om zich te laten vaccineren.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen