Din05Dec

Inspiratiedag Warm Vlaanderen: “Tijd voor actie”

The Square
Brussel
Het Fonds GavoorGeluk en de Vlaamse Logo's nodigen lokale besturen en scholen uit om deel te nemen.
{logobrussel}{logobrussel}{vlaamselogos}

Op 5 december organiseert het Fond GavoorGeluk een inspiratiedag in Brussel. Ze willen beleidsmakers uit lokale besturen en scholen wakker schudden voor het belang van geestelijke gezondheidsbevordering en veerkrachtsversterking bij kinderen en jongeren.

Op de planning staat:
  • Info over de methodieken Warme Steden & Gemeenten, Warme Scholen en Warme William
  • Verschillende inspirerende keynote sprekers zoals prof. Bruffaerts, prof. Vansteenkiste...
  • Netwerkmoment om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen om samen te werken aan een veerkrachtige generatie in Vlaanderen.
     

Voor wie?

  • Schepenen en ambtenaren die zich bezighouden met jeugd, welzijn, vrije tijd of onderwijs
  • Leerkrachten en beleidsmakers uit scholen die willen werken aan het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.
     

Agenda

Tijd Onderwerp
9u Ontvangst
9u30 Welkomstwoord Xavier Taveirne
9u45
Hoe verbondenheid en veerkracht het geestelijke
gezondheidsbeleid versterken (prof. Ronny
Bruffaerts)
10u10
Nog te bevestigen - De eerste 1000 dagen als basis
voor veerkracht (Dr. Binu Signh)
10u45
Het ABC-klimaat, vitamines voor groei (prof.
Maarten Vansteenkiste)
11u20
Welzijnsmonitor en Moodspace: innovatieve
monitoring- en interventie instrumenten (Valérie
Van Hees)
11u40
Welbevinden & betrokkenheid als maat voor
respect van de kinderrechten, veerkracht en
leerprestaties (prof. Ferre Laevers)
12u Lunch
13u30 Warme Steden & Gemeenten
13u50 Warme Scholen
14u20
Panelgesprek - kinderrechten als kompas voor de
geestelijke gezondheid (Caroline Vrijens –
kinderrechtencommissaris, Jurgen Sprangers –
Bataljong vzw, prof. Ferre Laevers, prof. Maarten
Vansteenkiste, Valérie Van Hees)
15u10
Preventie als economische opportuniteit (prof.
Johan Albreght)
15u50 Warme William
16u Netwerkmoment

 

Praktisch

 

 
{vlaamselogos}
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen