Ma20Nov
Zon26Nov

Ouderenweek

De toekomst van de ouderenzorg staat centraal in 2023
{vlaamselogos}

Vandaag strookt het aanbod qua ouderenzorg vaak niet met dat waar huidige en toekomstige ouderen met zorgnoden op hopen. De Vlaamse Ouderenraad wilt met de campagne 'Bepaal je eigen verhaal' de wensen en verwachtingen weerklank geven.

Aan de hand van verwachtingen van (toekomstige) ouderen gaan we het debat aan met professionals en spraakmakende stemmen in de zorg. Hoe zorgen we dat dromen werkelijkheid kunnen worden? Wat moet er veranderen op het terrein en in het beleid? Welke hefbomen zijn er, en waar botsen pioniers in de sector op? Welke omwentelingen en doorbraken zijn er nodig?

Aan het einde van de campagne maken we een eisenbundel over aan de politieke beleidsmakers, met het oog op de verkiezingen van 2024. 

{vlaamselogos}
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen