← Vorige

Preventiepeiling in het onderwijs

 

 

De Preventiepeiling (vroeger indicatorenbevraging) is een driejaarlijkse vragenlijststudie die peilt naar het preventieve gezondheidsbeleid in scholen, ondernemingen, lokale besturen, kinderopvanginitiatieven en zorg- en welzijnsinstellingen in Vlaanderen en Brussel.

Met de vragenlijst monitort Gezond Leven in de verschillende ‘settings’ hoe(veel) de organisaties, instellingen en voorzieningen op verschillende preventieve gezondheidsthema’s (bv. voeding, beweging, mentaal welbevinden …) inzetten en hoe ze ervoor zorgen dat hun beleid succesvol is. Zo brengen ze in kaart wat er al goed loopt en waar de overheid en de preventieve gezondheidssector nog sterker op kan focussen. Ook de organisaties zelf krijgen een zicht op de stand van zaken en evoluties.

 

Voor wie?

Ze bestaat buiten basis- , secundair en hoger onderwijs,  de kinderopvang van baby's en peuters en van schoolgaande kinderen, ook voor andere settings.

 

Deelnemen of meer info?

Ga naar Preventiepeiling.be

Gezond Leven houdt je op de hoogte wanneer je kan deelnemen aan de 3 jaarlijkse preventiepeiling.

 

Kostprijs? 

Gratis

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen