← Vorige

Sport- en beweegscan (Sport op het werk)

Voor je van start gaat met beweegacties op het werk, vorm je je het best eerst een juist beeld van je werknemers. Bewegen ze vaak? Sporten ze? En wat verwachten ze van hun werkgever op dat gebied?

Met de sport- en beweegscan van Sport Vlaanderen, een gratis digitale enquête die je onder het personeel verdeelt, breng je de basisgegevens in je organisatie in kaart. Met de sport- en beweegscan als nulmeting en nameting breng je bovendien ook makkelijk het effect van beweegacties in kaart en zie je waar initiatieven bijgestuurd kunnen worden.

 

Voor wie?

Voor bedrijven, organisaties, VZWs, instellingen, lokale besturen,… die hun personeel willen motiveren om meer te bewegen of te sporten.

Wie kan met de sport- en beweegscan aan de slag? 

HR-verantwoordelijke, preventieadviseur, manager of adviserend medewerker, ... 

Praktisch

Je vult als HR-verantwoordelijke, preventieadviseur, manager of adviserend medewerker de sport- en beweegscan gratis in. (Klik hier voor de gratis beweegscan.) Je wordt vervolgens gecontacteerd door een deskundige van Sport Vlaanderen om de resultaten te bespreken en - eventueel in samenwerking met jouw Logo - een vervolgtraject aan gezondheidsacties en –beleid te bespreken.

Het Logo zet je op weg

Voor meer informatie, contacteer het Logo uit jouw regio. 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen