← Vorige

Warme Steden en Gemeenten

Wat is een Warme stad of gemeente?

Warme Steden en Gemeenten proberen een ondersteunende en zorgzame omgeving te creëren voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 24 jaar. De stad of gemeente heeft een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht en mentaal welbevinden versterkt. Het is een stad of gemeente waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en waar mensen verbonden zijn met elkaar want verbondenheid en hechte vriendschap beïnvloedt de mentale gezondheid op een positieve manier.

Waarom is een Warme Stad of gemeente nodig?

Vlaanderen telt 1.800 000 kinderen en jongeren, maar hun geestelijke gezondheid staat onder druk. Zo blijkt uit een onderzoek van Fonds GavoorGeluk en MNM dat 1 op de 5 jongeren niet goed in zijn vel zit en dat 14% een verhoogd risico heeft op een depressie. Door de veerkracht en het mentaal welbevinden te bevorderen bij kinderen en jongeren kunnen we veel psychologische problemen op latere leeftijd voorkomen. Het heeft niet alleen voordelen op psychologisch vlak maar kan ook zorgen voor positieve effecten op de samenleving zoals: betere schoolprestaties, kwalitatievere instroom op de werkvloer en minder economische kosten.

Hoe word je een Warme Stad of Gemeente?

In een Warme Stad of Gemeente werken alle instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om de veerkracht en het welbevinden te versterken. In elke stad wordt gekeken naar de behoeften, naar het bestaande welzijns- en jeugdaanbod en naar de noden die nog ingevuld kunnen worden. Elke stad of gemeente werkt zo een eigen actieplan op maat uit.
 
Het doel is te werken aan universele preventie. Dit betekent dat er wordt gefocust op alle kinderen en jongeren en niet enkel op zij met mentale problemen of een verhoogd risico erop. Dit wordt gedaan door in te zetten op de 8 pijlers van veerkrachtbevordering:
  • Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
  • Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
  • Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
  • Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
  • Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
  • Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
  • Zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk de weg naar hulp vinden
  • Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Wie kan werken aan een Warme Stad of gemeente?

Iedereen: lokale besturen, ouders, scholen, buurtwerkingen, jeugd- en welzijnsorganisaties, hulpverlening, huisartsen, vrijetijds- en sportverenigingen, politie en vele anderen.

 

 

Andere projecten:

Warme William-campagne
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen