Corona: sensibilisering van professionelen

Wie in de zorg- en welzijnssector werkt of mantelzorger is, zet zich dag in dag uit in om anderen door de coronacrisis te helpen. Op deze pagina vind je richtlijnen, cursussen en platformen die bijdragen aan de ondersteuning van mensen in de sector. Ook voor andere professionelen (lokale besturen, communicatieprofessionals,...) is hier interessante info te vinden.

Organisaties

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

VIVEL Verbindt

Overzicht van info over COVID-19/corona voor gezondheidsprofessionals.

VIVEL

Infolijn voor ergotherapeuten (EDith)

Contacteer de COVID-lijn van EDiTh met vragen over COVID-19 en ergotherapie. Dat kan via e-mail (klik op de link hiernaast) of via tel. 0476 93 60 03.

Ergotherapie Vlaanderen vzw

Dossier coronacommunicatie (Kortom)

Crisisdossier over coronacommunicatie: communicatiemateriaal, artikels, bronnen, inspiratie en sectorinformatie.

Kortom, vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie

Oplossingen uit bedrijven 

Een bundeling van alle digitale initiatieven die in deze coronacrisis kunnen ingezet worden. Je kan onder andere filteren op ‘welzijn’ en ‘gezondheid’

Vlaamse Overheid 

Online hulp know how 

Onlinehulp Vlaanderen ondersteunt sectoren zorg en welzijn die nog helemaal aan de start staan met hun online-hulptraject of al verder gevorderd zijn.

Steunpunt Mens en Samenleving ( SAM), Netwerk Onlinehulp en Steunpunt Geestelijke Gezondheidszorg. 

 

Preventieve maatregelen

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Richtlijnen voor zorgprofessionals

Richtlijnen en maatregelen voor zorgprofessionals. Ze staan gebundeld per sector.

Agentschap Zorg en Gezondheid

Actuele info voor lokale besturen

Welke maatregelen zijn van kracht, wat is hun impact en wat wordt van de lokale besturen verwacht?

VVSG

 

Geestelijke gezondheid

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Online cursus voor zorgverleners

Een onlinecursus waarbij zorgverleners leren omgaan met angst en stress in tijden van corona.

Rode Kruis, de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid

Zorg voor jezelf: vuistregels

Vier vuistregels om voor jezelf te zorgen als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent. Met tips per vuistregel.

Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Zorg voor jezelf: de zorgscreener

Deze korte online vragenlijst herkent signalen van overbelasting bij zorgverleners. Afname: enkele minuten, anoniem.

Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Overzicht hulpkanalen

Een overzicht van hulpkanalen op maat van mensen die in de zorg- of welzijnssector werken, of mantelzorger zijn.

Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Zorg voor elkaar: de eerste helper

Acht korte video’s met tips om je rol als zorgzame collega, leidinggevende of kwaliteitsmedewerker nog sterker waar

Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Zorg voor je team: vuistregels

Een overzicht van vier vuistregels voor leidinggevenden in de zorg om voor hun team te zorgen. Met tips per vuistregel.

Zorgnet-Icuro in samenwerking met andere partners

Webinar voor leidinggevenden

Webinar voor leidinggevenden in de zorg over de psychosociale belasting van zorgpersoneel. Opgebouwd in 10 modules.

FOD Volksgezondheid

Snelcursus psychosociale opvang

Cursus voor psychosociale hulpverleners of verantwoordelijken voor de zorg voor personeel.

FOD Volksgezondheid, de Vlaamse overheid en Rode Kruis-Vlaanderen

 

Materialen

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Vertalingen aanmaken

Wil je zelf materiaal laten vertalen? Bekijk hier de werkwijze van vertalingen en hertalingen van corona-informatie. 

Vlaamse Overheid 

Iconen en affiches 

Werkgevers moeten communiceren op de werkvloer. Opdat die communicatie herkenbaar is, bundelde de Vlaamse Overheid de meest herkenbare iconen in een aparte collectie in de iconenbibliotheek. 

Vlaamse Overheid 

Affiches zorgsector

Affiches voor professionelen in de zorgsector om de boodschep te helpen verspreiden op voorwaarde dat er geen aanpassingen aan gebeuren. 

Federale Overheid 

Overzicht middelengebruik en COVID-19

Overzichtsdocument van materialen voor intermediairs en professionelen over middelengebruik en COVID-19.

Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)

 

Erkende mantelzorgverenigingen en -ondersteuning

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Coponcho

Coponcho is de nieuwe naam van S-Plus, de koepelorganisatie voor mantelzorgers

Socialistische zorgorganisaties 

Steunpunt mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg is deelwerking van i-Mens, thuiszorgorganisatie 

i-Mens 

Liever thuis

Liever Thuis is de manterzorgwerking van de Liberale Mutualiteit 

Liberale Mutualiteit 

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Het VEM verzamelt informatie, kennis, tips, publicaties en tools rond mantelzorg

Mantelzorgplan Vlaamse Overheid

Samana

Koepelorganisatie voor chronisch zieken en hun mantelzorgers 

Samana

 

Ondersteuning naar mantelzorgers

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Overzicht van activiteiten

Overzicht van alle activiteiten naar mantelzorgers op de website van het VEM.

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg 

Ontspanningstips voor mantelzorgers

Tips voor vrijetijdsinvulling, beweging en ontspanning van mantelzorgorganisatie Coponcho.

Coponcho 

Online training zelfzorg

Soms kan je als mantelzorger wat zelfzorg gebruiken. Samana helpt je daarbij. 

Samana 

Online praatgroepen

Digitale praatgroepen van Coponcho ondersteunen mantelzorgers. 

Coponcho 

 

<< Terug naar 'Communiceren en inspireren in tijden van corona'

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen