Sensibilisering van ouderen

Preventieve maatregelen

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Charter als leidraad

Het charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving?’ biedt een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Vlaamse overheid, Vlaamse ouderenraad en andere

 

Geestelijke gezondheid

Link

Meer informatie

Initiatiefnemer

Charter als leidraad 

Het charter ‘Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving?’ biedt een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken.

Vlaamse overheid, Vlaamse Ouderenraad en andere

Draaiboek voor lokale opbelacties

Draaiboek van de VVSG en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor lokale opbelacties. Met een opbelactie of telefoonproject kan je een levenslijn werpen naar ouderen in sociaal isolement. 

VVSG

Ouderen helpen omgaan met stress

De snelcursus psychosociale opvang bevat een actiekaart 'Ouderen en COVID-19. Te vinden vanaf pagina 16 in de pdf.

Inter-Agency Standing Committee (IASC)

Impact op mensen met dementie 

Wat is de impact van COVID-19 op mensen met dementie? Wat betekent het voor hun mantelzorgers en de professionele verzorgers?

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

 

<< Terug naar 'Communiceren en inspireren in tijden van corona'

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen