Webinars en online opleidingen

Omwille van de coronamaatregelen kunnen fysieke infosessies en workshops op dit moment niet doorgaan. Toch is het in deze tijden meer dan ooit belangrijk om geïnformeerd te blijven over thema's binnen de preventieve gezondheidszorg.

Om jullie hierin op weg te helpen, maakten de Logo's een overzicht van webinars die georganiseerd worden door de Logo's, onze partnerorganisaties en organisaties op het terrein.

 • Ben je een gezondheidsprofessional of werk je rond gezondheid in jouw organisatie of lokaal bestuur? Dan vind je zeker jouw gading in de webinars voor professionelen.
 • Ben je op zoek naar webinars om die voor jouw doelpubliek interessant kunnen zijn? Bekijk dan het aanbod voor het brede publiek.
Webinars en online opleidingen voor professionelen

Live te volgen webinar voor professionelen:

 • 28 mei: Webinar FYFA project

Het FYFA-project is een gezamenlijk initiatief rond alcoholgebruik in de jeugdvoetbalclubs in Europa. Voor dit project werd het beleid over jongeren, sport, marketing en alcohol op internationaal, nationaal en lokaal niveau werd in kaart gebracht, met bijzondere aandacht voor voetbal. Op alle niveaus werden relevante belanghebbenden en besluitvormers geïnterviewd. In deze webinar wordt besproken hoe de richtlijnen en good practices kunnen worden gebruikt in de praktijk. 

Registreer je voor de webinar


 • 28 mei: Webinar ‘Zorgen voor jezelf als hulpverlener, ook als men veel van je vraagt’ (Psychiatrisch Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen)

Zorgverleners durven zichzelf wel eens op de tweede plaats te zetten, waardoor ze niet altijd de adviezen opvolgen die ze aan anderen meegeven. Nochtans zijn er ook voor zorgverleners grenzen aan hun draagkracht. In deze webinar krijgen ze tips voor een goede zelfzorg.

Schrijf je in voor de webinarWebinars en online opleidingen om terug te kijken voor professionelen:

 • ‘Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd’ (VAPH, VVSG, Onafhankelijk Leven)

Mensen in kwetsbaarheid detecteren en bereiken: het vormt een hele uitdaging, zeker tijdens deze coronacrisis. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Onafhankelijk Leven gaan in deze webinar concreet aan de slag gaan met dit thema: Wat zijn goede praktijken? Wat zijn aandachtspunten? Welke tips kunnen ze meegeven? Welke organisaties kunnen lokaal ondersteunen?…

Bekijk de opname van de webinar


 • ‘Ontdek hoe familie of vrienden jou mee kunnen sterken in je veerkracht’ (De Zorgsamen)

We zijn al twee maanden in de ban van corona. Wie in zorg en welzijn werkt, staat al weken in de frontlinie. Met alle daarbij horende stress en vermoeidheid. Hoe kunnen partners, families en vrienden de mensen actief in zorg en welzijn ondersteunen? Kris Vanhaecht gaat hierover in gesprek met Peter Adriaenssens, Ilse De Pauw en Katleen Evenepoel.

Herbekijk de webinar hier


 • Suïcidepreventiereflex voor hulpverleners (VLESP) 

De suïcidepreventiereflex is gebaseerd op de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag’, ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Aan de hand van deze e-learningmodules en oefeningen leert SP-Reflex hoe je als hulpverlener deze richtlijn in de praktijk omzet.

Naar de e-learningmodules


 • EXPOO online meetings voor Huizen van het Kind

EXPOO (het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning) en Kind en Gezin organiseren tweemaandelijks een online meeting voor de Huizen van het Kind, waarin een thema wordt toegelicht door een expert. De opnames van deze online meetings kan je allemaal herbekijken. 

Herbekijk de opnames hier


 • Vormingen VAD 

VAD heeft een lange traditie van het aanbieden van opleidingen en vormingen over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Over een aantal onderwerpen kan je nu ook online vormingen volgen, gratis, op je eigen tempo en gewoon van aan je bureau. Dit aanbod is interessant voor iedereen die in het professionele leven met deze thema’s in aanraking komt.

Bekijk alle online vormingen hier


 • E-learning omtrent verslaving (De Sleutel)

In deze e-learning wordt bondig en helder uitgelegd wat een verslaving is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van vijf metaforen. De e-learning duurt 20 minuten en je hebt geen voorkennis nodig om deel te nemen. Stuur een mailtje naar preventie@desleutel.be en de video wordt je bezorgd via WeTransfer.

Vraag de video aan bij De Sleutel


 • ‘Welzijn en veerkracht in tijden van corona’ (Prebes)

De coronacrisis vraagt veel van de veerkracht van werknemers en leidinggevenden. In de gezondheids- en welzijnssector betekende dit blootstelling aan het virus, plots het werk anders organiseren, … Anderen moesten plots telewerken, werden tijdelijk werkloos of hebben bezorgdheden over hun jobbehoud. In deze webinar ontdek je waarom het cruciaal is om als preventieadviseur of HR-dienst in te zetten op mentaal welzijn van medewerkers en leidinggevenden.

Bekijk de webinar


 • ‘Afscheid, rouw en verlies in tijden van corona’ (Federatie Palliatieve Zorg)

Om tegemoet te komen aan de vele vragen over kwaliteitsvolle palliatieve zorg in tijden van corona, ontwikkelde de Federatie Palliatieve Zorg een webinar. Drie experten en vier zorgverleners palliatieve zorg komen aan het woord.

Bekijk de webinar op YouTube

Webinars en online opleidingen voor het brede publiek

Live te volgen webinars en online opleidingen voor het brede publiek:

In het kader van de Week van de Opvoeding kan je in de maand mei verschillende webinars volgen rond gezin en opvoeden. Je kan je registreren om de webinars live te volgen of om ze achteraf te bekijken:

 • 27 mei: 'Pubers & genotsmiddelen' (VCOK)

Alcohol, marihuana, sigaretten,…: welke middelen gebruiken jongeren en waarmee experimenteren ze? Als ouder kan je heel wat doen om je kind hierin te ondersteunen en begeleiden. In deze webinar van het VCOK krijg je heel wat tips.

Registreer je hier


 • 28 mei: 'Duidelijke communicatie: de brug tussen ouders & onderwijs' (Gezinsbond)

Iedereen heeft een eigen visie op onderwijs. Ooit was je zelf leerling, nu ben je misschien ouder, grootouder of zelf leerkracht. Elke ontmoeting binnen onderwijs draait rond communicatie. Deze communicatie verloopt soms moeilijk. In dit webinar Hebben we het over duidelijke communicatie als brug tussen ouders en onderwijs.

Registreer je hier


 • 28 mei: 'Grenzen stellen. Moet mijn kind nog luisteren?' (CM)

Als ouder is het niet altijd eenvoudig om grenzen te stellen en daar consequent mee om te gaan. En wat doe je als je kind de grenzen niet respecteert? Begeleider van de sessie is Maurits Wysmans, opleidingshoofd Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn aan de UCLL en co-auteur van het boek 'Praten met ouders'.

Schrijf je online in


 • 2 juni: 'Kleuters opvoeden in een digitale wereld' (CM)

Kleuters groeien vandaag op in een digitale wereld. ​Hoe begeleid je je kleuter bij zijn of haar eerste stappen in deze digitale wereld? Vanaf welke leeftijd is tabletgebruik aan te raden? Waar moet je als ouder op letten? Begeleider van de webinar is Bert Pieters.

Schrijf je online inWebinars en online opleidingen om terug te kijken voor het brede publiek:

 • ‘Stress bij kinderen’ (Bond Moyson)

1 op 3 kinderen heeft stress. Stress die ook voelbaar wordt binnen het gezin en gepaard kan gaan met spanningen. Kom tijdens deze gratis webinar special te weten wat de impact is van stress op kinderen, hoe je stress kan herkennen en hoe je hier als ouder mee kan omgaan.

(Her)bekijk deze webinar


 • 'E-learning over verontrustende inhoud op het internet' (VLESP)

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) ontwikkelde een gratis e-learning die je leert om gepast te reageren op verontrustende berichten. De e-learning bestaat uit vier delen: een korte quiz en drie leermodules. 

Naar de e-learning


 • Zorgen voor morgen: versterk je veerkracht in coronatijden' (ARhus, Kwadraat, Surplus²)

Pieker je (vaker) tijdens corona?  Heb je het moeilijk met de veranderingen in jouw omgeving, activiteiten of relaties? Jan Callens, klinisch psycholoog en gedragstherapeut, geeft je tijdens deze webinar gratis tips om ook in deze periode veerkrachtig uitdagingen aan te gaanen zelfs persoonlijk te groeien.

Bekijk de webinar op Facebook Live

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen